Startprobleem en (Achilles-) peesklachten?


In analogie met bijvoorbeeld een niet startende auto, dient bij een pees ook met adequate testen gekeken te worden naar de precieze oorzaak van de klachten. ‘Zomaar’ een startmotor vervangen heeft geen zin, er zijn bij een auto tientallen andere mogelijke oorzaken voor het ontstaan van de startproblemen.

Bij peesklachten (Achillespees, schouderpezen, kniepezen, voetzoolpees, tenniselleboog etc.) geldt hetzelfde. Uitgebreid echoscopisch onderzoek moet exact inzicht geven over de klacht en middels een zeer gecompliceerde beslisboom kan dan de juiste (combinatie) van therapieën worden gekozen.

Alleen dan zal behandeling effectief zijn. Zomaar een therapie- of oefeningenkeuze kan de klacht verergeren of zelfs desastreus voor de pees zijn.

Overigens zijn de startklachten (pijn bij opstaan) bij achillespezen vaak een gevolg van verkleving van het omulsel en de pees en met gerichte therapie zeer goed te verhelpen. Daarnaast zijn enkele van de tientallen afwijkingen die met echoscopie zichtbaar zijn aan de pees o.a. een verkalking, de kwaliteit van het collageen (trekvaste delen van de pees), degeneratie, bindweefselvorming, ingroei van bloedvaten, scheurtjes in de pees, slijmbeurs (ontsteking), aanhechtingsproblemen aan het bot etc. etc. Bij al deze diagnoses worden de juiste therapieën gekozen, bijvoorbeeld: Shockwave, EPTE (ondergeleide van een echo, het geven van een stroompje in de pees via een naaldje), specifieke oefeningen en trainingsvormen (thuis en in de oefenzaal), manuele therapie, Strassborg sock, massage, tapen, Dry needling etc. Dus: laat bij startproblemen uw auto door een deskundige monteur beoordelen, kies bij peesklachten een deskundige therapeut / echografist.