Sport-Fysiotherapie

Een Sport-Fysiotherapeut is gespecialiseerd (4 jarige opleiding na fysiotherapie) waarna hij sporters beter kan onderzoeken, begeleiden en behandelen. Een sport-fysio-therapeut kijkt naar wat u nog wel kunt in plaats van naar uw beperkingen. Daarom zal een advies van de sport-fysio uw plezier en resultaten in de sport verbeteren.

De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, zo mogelijk in en met de activiteiten die u bij uw sport gebruikt, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt desgewenst met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Fysieke aspecten. Niet zelden kunnen blessures ontstaan door een verkeerde training of trainingsopbouw. Ter vereenvoudiging, maar vooral ook voor de praktische bruikbaarheid, worden de (trainings beïnvloedbare) persoonlijke beperkende factoren in drie groepen ingedeeld:

1. Snelheid: je kunt niet sneller (spierkracht, zuurstof, lactaat, energiesysteem etc.)

2. Uithoudingsvermogen: jouw snelheid op langere afstanden niet kunnen vasthouden ‘teveel verval’ (energiesysteem, vermoeidheid, lactaat, spierpijn, pijntolerantie, warmtestuwing, vochtbalans, kracht-uithoudingsvermogen)

3. Fysiek: tegen blessures aanlopen (bij te hard of te lang trainen) spierpijn, overbelasting (spier, pees, kraakbeen, fascie, gewricht). Gebrek aan lenigheid, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie kan leiden tot overbelasting.

Fysieke trainingsaspecten zijn o.a.; Duurloop, Krachttraining, (kern)stabiliteit training, kennis van belastbaarheid en regeneratie van verschillende weefsels, herstelloop, loopscholing, warming up, rekkingsoefeningen, lichamelijke verzorging (sport-massage, sauna, acclimatisatie, supplementen, kleding en tape etc..

Een Sportfysiotherapeut heeft naast trainingstechnische adviezen ook een breed scala aan extra behanmdelmogelijkheden. Deze zijn echter sterk afhankelijk van de ontstaansgeschiedenis en vooral ook de soort blessure. Goede diagnostiek is dus wederom buitengewoon belangrijk. Voorbeelden van toegevoegde behandelmogelijkheden voor een sportfysiotherapeut zijn (o.a.)

Shock-Wave, Strassborg Sock, Taping, Zooltjes, Compressiekousen