peesklacht

Succesvolle behandelcombinaties bij peesklachten.

FysioHage biedt na uitgebreid onderzoek (waaronder ook kleuren-echografie) een uiterst succesvol behandelplan, waarbij zelfs bij (top-) sporters en lang bestaande en vaak al meermalen behandelde peesklachten al binnen een beperkt aantal behandelingen volledig klachtenvrij kunnen zijn. Zie ook: Shockwave

Tijdens de eerste afspraak zullen wij u uitgebreid onderzoeken. Na het vraaggesprek doen wij een lichamelijk onderzoek en een uitgebreid echografisch onderzoek. Na afloop zullen wij u onze bevindingen mededelen en u een behandelplan aanbieden. Onze ervaringen zijn dat wij op basis van het uitgebreide onderzoek uiterst succesvol zijn bij de behandeling, ook bij al langer bestaande klachten, ook bij (top-)sporters

 De Diagnose

Het is van buitengewoon belang exact de achterhalen wat er met de pees aan de hand is. Daarom doen wij eerste een uitgebreid lichamelijk onderzoek plus een uitgebreid onderzoek door middel van echografie. Naast echografie van de pees waarbij de kwaliteit van het weefsel kan worden beoordeeld, wordt d.m.v. Kleuren Doppler gekeken naar de doorbloeding c.q. afwijkingen in doorbloeding van de pees. Op deze wijze kunnen wij de exacte afwijking (pathologie) achterhalen. Pas dan is het mogelijk een goed behandelplan op te stellen.

Vaak willen patiënten van (ver) buiten Zeewolde een extra lang onderzoek, waarbij mogelijk al meteen met de (eerste) behandeling kan worden begonnen. Alleen voor dit eerste extra lange consult (1 uur) rekenen wij een toeslag van € 80,- die u contant dient af te rekenen. In principe worden de overige behandelingen via de zorgverzekeraar verrekend, mits u (nog) voldoende aanvullend verzekerd bent. Zie ook: tarieven