Nek en Schouder

Ook en misschien wel vooral bij schouderklachten is het zaak de achterliggende oorzaak van de klacht te achterhalen. Ook hierbij kan echografisch onderzoek (Fysio Echo) extra informatie geven, wat van wezenlijk belang voor, het slagen van, de behandeling kan zijn. Een slijmbeursontsteking is zelden het gevolg van een direct trauma, zoals een val, maar vaker het gevolg van langdurige overbelasting. Komt deze overbelasting dan door bijv. een wervelblokkering?, verkeerde (werk-) houding? verkeerde stand van het schouderblad? niet goed werken van de spieren? verkrampte spieren? verzwakte spieren? De oorzaak van de klacht is voor ons minstens zo belangrijk als de klacht zelf. Daarom is ook hierbij goed onderzoek erg belangrijk.

Enkele van de meest voorkomende aandoeningen in de schouderregio zijn:
* ‘ontsteking’ van slijmbeurs of pees
* (sub)luxatie, ontwrichting
* instabiliteit
* calcificatie (verkalking)
* frozen shoulder
* scheur(-tje) in de rotator cuff
* scheur(-tje) in het kapsel
* impingement (inklemming)
* RSI / CANS klachten