FiT-Back

Nieuw:  FiT Back, dé testmethode om uw rug goed te beoordelen en uw zwakke schakel(s) gericht te kunnen trainen.

Jan Willem Hage heeft jaren geleden een boek én een programma geschreven (TheraFiT) die fysiotherapeuten in staat stelden de therapeutisch fitness oefeningen zo goed mogelijk aan hun patiënten (‘deelnemers’)  aan te kunnen bieden. De twee edities waren een groot succes en werden door honderden fysiotherapeuten gebruikt. Nu is er een update van dit TheraFiT concept gekomen, zeg maar de versie 2.0 die speciaal is gericht op de rug. Wij noemen dit FiT Back.

Het kenmerkende van het FiT Back programma is dat middels ruim veertig (!) criteria de rug wordt beoordeeld en zo de zwakke schakels gevonden worden die gericht getraind kunnen worden.

TheraFiT was al een succes, de nieuwste versie FiT Back is nóg specifieker.

Mensen met een zwakke of kwetsbare rug, die regelmatig last daarvan ondervinden kunnen zich aanmelden voor de FiT Back test. Op basis van een fysio- /manueeltherapeutisch onderzoek van uw rug en een aantal testen, wordt een rapport gemaakt, waaruit de therapeut úw zwakke schakels kan herleiden en gericht deze zwakke plekken kan trainen. Dit duurt ca. 50 minuten en kost € 50,-

Als u meteen daarna een abonnement neemt voor 3 maanden 1 keer per week trainen, óf 2 maanden twee keer per week, betaalt u daarvoor geen € 90,- maar samen met de intake van € 50,– slechts € 120,–. Dus € 20,- voordeel!  (vooraf contant te voldoen).

De trainingen worden gegeven door Mikey, op maandag en/of vrijdag van 19:00 tot 20:00.

De intake test kan zowel door Mikey als Jan Willem (Sport-fysio-therapeut / manueel therapeut) worden afgenomen.

Een voorbeeld van een FiT Back test-rapport: