Echografie

Echografie
Met de modernste hoogfrequente echo-grafische apparatuur is het nu mogelijk  een ‘kijkje’ te nemen in het lichaam. Dit heeft een bijzondere meerwaarde omdat dit tot nu toe niet goed mogelijk was! Dit toegevoegde echografische onderzoek geeft niet alleen een duidelijk beeld over wat er exact aan de hand is, maar door deze kennis kunnen wij ook een beter behandelplan opstellen. Ook kunnen wij het herstelproces ‘monitoren’. Dit leidt dan weer tot betere behandelresultaten.

Met Echografie kunnen wij gewrichten (bijv. de schouder), spieren of pezen (bijv. de achillespees) beter bekijken en beoordelen. Hierdoor kunnen wij beter diagnosticeren en beter behandelen! Hoe gaan we tewerk? Het eerste consult bestaat uit een vraaggesprek en uitgebreid (functie-)onderzoek. Tijdens het tweede consult wordt een echografisch onderzoek en (behandel-) advies gegeven. Soms kunnen deze twee consulten gecombineerd worden in een ‘dubbele afspraak’. Informeer naar de voorwaarden! Voor het onderzoek en de evt. behandeling is een verwijzing noodzakelijk. Vergoeding is door de zorgverzekeraars, mits u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en/of manuele therapie.

Foto: Op de monitor een voorbeeld van een Kleuren Doppler van de Achillespees. Let op de duidelijk zichtbare collagene bundels en de gekleurde delen ten teken van nieuwe ingroei van bloedvaten (‘neovascularisatie’).

Tot de belangrijkste indicaties voor fysiotherapeutisch echo onderzoek behoren:

Spieren; spierscheuren, littekens, kalkneerslag, Pezen; peesirritaties, ontstekingen, scheuren, kalkneerslag, (sub-)luxatie,•Slijmbeurzen; slijmbeurs irritatie (ontsteking), Gewrichtsbanden; verstuikingen, scheuren, Kapsel; Kapsel ontstekingen, scheuren, Kraakbeen; Gewrichtsslijtage, defecten, Botten; losse botfragmenten (gewrichtsmuizen), oppervlakkige breuken, Zenuwen; compressie, carpaal tunnel syndroom. Dan hebben we het over de indicaties, maar zo mogelijk nog belangrijker is de beoordeling van de kwaliteit van het weefsel. Zo zal echografie toegevoegde informatie verschaffen over bijvoorbeeld: De mate van zwelling bijv. van of rond een pees, peesschede of tunnel, De mate van structuurverandering bijv. degeneratie, De mate van herstel, bijvoorbeeld na rust of gerichte therapie, De soort en mate van afwijkingen, bijv. aan peritendineum, bursa, en andere (omliggende) structuren, De soort en mate van rupturen, bijvoorbeeld grootte, richting, volledig, partiëel, De mate van dishiscentie (opengaan, uit elkaar gaan) bij een beschadiging, ruptuur, De mate van kalkneerslag bijv. in een pees of spier. Maar omdat echografie ook toegepast kan worden tijdens beweging, kan ook een goede beoordeling plaatsvinden van: De mate van (onderlinge) beweeglijkheid van de structuren, bijv. van gewrichtsdelen, De mate van ‘opstroping’ van een pees, bijv. van de supraspinatus onder het acromion, De mate van vervormbaarheid van het weefsel, bijv. bij een zwelling, scheur, haematoom of bursa, De mate van bewegingsvrijheid, bijv. van een perifere zenuw of pees