TheraFiT

TheraFiT (Therapeutisch Fitness) is een individuele training, gericht op een kwetsbaar lichaamsdeel. Na een intake gesprek en enkele tests wordt een trainingsschema op maat gemaakt. De trainingszaal (60 m²) wordt naast individuele training onder begeleiding ook voor kleine groepjes gebruikt. Naast de basisoefeningen (die u thuis kunt doen) wordt het oefenprogramma uitgebreid met gewichten of (trainings-) apparaten. Hierbij wordt dan zowel aan de kracht, maar in nog belangrijkere mate aan de houding en het uithoudingsvermogen gewerkt. Ook kan de algemene conditie verbeterd worden met zgn. cardio-oefeningen.

De behandelingen zijn aanvankelijk individueel, maar als de oefeningen eenmaal goed uitgevoerd kunnen worden kan ook in kleine groepjes gedurende een uur getraind worden. Dit noemen we ‘TheraFiT groepjes’. Uiteraard is er een therapeut aanwezig om de uitvoering en voortgang van het programma te controleren.

Als u zich bij ons aanmeldt, wordt eerst een afspraak voor een intake gemaakt. Deze intake duurt ca. 1 uur. Een fysiotherapeut (meestal uw eigen instructeur) heeft met u een gesprek, doet een kort onderzoek en enkele testen, om een voor u ideaal trainings-programma samen te kunnen stellen. Let op: Voor de intake niet te zwaar of veel eten, niet veel koffie drinken. Trek katoenen, niet te strakke, kleding aan. Neem een handdoek mee, om op de apparaten of op de mat te gebruiken.

Vergoeding zorgverzekeraar? Onder bepaalde omstandigheden (zoals aandoeningen die op de ‘chronische lijst’ staan) en als ons behandelplan conform de richtlijnen van KNGF en zorgverzekeraars is opgesteld, is er de mogelijkheid tot verrekening via uw (zorg-) verzekeraar. De ‘paticuliere’ tarieven treft u bij: “Tarieven” 

Als FysioVIP kunt u profiteren van forse kortingen, zie: “FysioVIP Tarieven”