Tarieven

Fysio- & manuele therapie wordt meestal via uw aanvullende verzekering vergoedt. Alleen bij aandoeningen op de ‘chronische lijst’ zoals na een operatie, en bij jongeren, wordt fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoedt, meestal vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen komen dan ten laste van uw aanvullende verzekering. Hou ook rekening met een evt. ‘eigen risico’, wat alleen bij volwassenen in de basisverzekering geld, dus niet bij uw aanvullende verzekering.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij contractueel vaste afspraken gemaakt. Wij zullen de behandelingen dan ook direct bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren. Raadpleeg uw polisvoorwaarden, bijv. om van tevoren te weten hoe uitgebreid uw aanvullende verzekering is. Houdt ook rekening met eerdere behandelingen in hetzelfde jaar, evt. bij een andere praktijk! Uiteraard hebben wij daar geen zicht op!
Onderstaande tarieven gelden als u zich op ‘eigen rekening’ bij ons laat behandelen, bijv. omdat u het aantal verzekerde behandelingen voor dit jaar heeft overschreden.

Onderstaande tarieven gelden dus alleen indien niet verzekerd (‘eigen rekening’)!

Tarieven 2018 
Dienst of Product Prijs
Screening, kort bezoek spreekuur €   12,–
Telefonisch consult (per klacht) €   15,–
Intake (incl. evt. screening) €   40,–
Consult fysiotherapie (verzoek arts) €   50,–
Fysiotherapeutische behandeling €   32,–  / € 30,– *
Manueel therapeutische behandeling €   44,– / € 40,– *
Toeslag behandeling aan huis €   15,–
Shock-Wave  (zie toelichting onder) € 40,- toeslag / € 80,-
Echografisch onderzoek (zie toelichting) geen toeslag / € 80,-
Sport fysiotherap. consult (zie toelichting) geen toeslag / € 80,-
 * Tarief bij afrekenen per behandeling i.p.v. factuur per post eind van de maand.
Toelichting (1 uur reserveren):
Shock-Wave en Echografisch of Sportfysiotherapeutisch onderzoek wordt niet of gedeeltelijk vergoedt door de zorgverzekeraars. Soms wordt Shockwave als onderdeel van een normale manueel-therapeutische behandeling gedeeltelijk vergoedt door de zorgverzekeraars! Voor patiënten van buiten Zeewolde reserveren wij 1 uur voor zowel een uitgebreid eerste onderzoek én een eerste behandeling. Hiervoor geldt alleen voor dit eerste onderzoek een bedrag van € 80,- voor EIGEN REKENING, wat dus niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoedt. Als u een consult van 1 uur wilt, vermeld dat duidelijk bij het maken van de afspraak.