Tarieven

Fysio- & manuele therapie wordt meestal via uw aanvullende verzekering vergoedt. Alleen bij aandoeningen op de ‘chronische lijst’ zoals na een operatie, en bij jongeren, wordt fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoedt, meestal vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen komen dan ten laste van uw aanvullende verzekering. Hou ook rekening met een evt. ‘eigen risico’, wat alleen bij volwassenen in de basisverzekering geld, dus niet bij uw aanvullende verzekering.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij contractueel vaste afspraken gemaakt. Wij zullen de behandelingen dan ook direkt bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren. Raadpleeg uw polisvoorwaarden, bijv. om van tevoren te weten hoe uitgebreid uw aanvullende verzekering is. Houdt ook rekening met eerdere behandelingen in hetzelfde jaar, evt. bij een andere praktijk! Uiteraard hebben wij daar geen zicht op!
Onderstaande tarieven gelden als u zich op ‘eigen rekening’ bij ons laat behandelen, bijv. omdat u het aantal verzekerde behandelingen voor dit jaar heeft overschreden. Let op: Wij bieden onze vaste klanten FysioVIP kortingen! Dit kan al geheel gratis en vrijblijvend! Lees meer: fysiovip

Onderstaande tarieven gelden dus alleen indien niet verzekerd (‘eigen rekening’)!

Tarieven 2016  Laatste kolom betreft FysioVIP Brons.
Dienst of Produkt Normaal FysioVIP (B)
Screening, kort bezoek spreekuur €   12,– € 10,–
Telefonisch consult (per klacht) €   15,– Gratis
Intake (incl. evt. screening) € 40,– €   36,–
Consult fysiotherapie (verzoek arts) €   50,– € 45,–
Fysiotherapeutische behandeling €   29,95 € 27,–
Manueeltherapeutische behandeling €   39,95 € 36,–
Toeslag behandeling aan huis €   15,– € 13,50
Shock-Wave  (zie toelichting onder) €   80,– € 72,–
Echografisch onderzoek, bij beh. inbegrepen €   80,– gratis
Sportfysiotherap. Consult €   80,– gratis
Met FysioVIP (Zilver en Goud), forse korting! Zie: FysioVIP tarieven
Shock-Wave wordt (nog) niet door zorgverzekeraars vergoedt. Daarom zijn de Shock-Wave behandeling voor ‘eigen rekening’. Let op: Als FysioVIP kunt u forse korting verkrijgen!
Informatie over Shock-Wave, zie ook de site van de landelijke Shock-Wave vereniging ‘impuls’: www.shock-wavenet.nl. Als regel zijn slechts ca. 6 behandelingen (per aandoening) nodig. Korting? Lees: FysioVIP


TheraFiT Prijzen
(per kwartaal) Meer info over kortingen? FysioVIP
Intake *(gesprek & onderzoek) € 30,–**
TheraFiT 1 x per week: € 130,– met FysioVIP Zilver korting: € 90,–
TheraFiT 2 x per week: € 175,–  met FysioVIP Zilver korting: € 140,–
Pilates     1 x per week: € 150,–  met FysioVIP Zilver korting: € 115,–
Prijzen per kwartaal. Korting? Lees: [maxbutton id=”3″ text=”FysioVIP” url=http://fysiohage.nl/fysiovip]

Wij adviseren u minimaal gebruik te maken van de FysioVIP Zilver kortingen!

Betaling is mogelijk middels een (eenmalige) automatische incasso, contant of via uw zorgverzekeraar. Dit laatste alleen als dit vooraf met u is besproken, zie ook ***.
TheraFiT betaalt u steeds vooruit. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk. De abonnementsperiode van een kwartaal wordt telkens automatisch verlengd. Opzegging schriftelijk en met minimaal 1 kalendermaand opzegtermijn. Prijzen gelden alleen voor individuele particulieren, niet voor bedrijven, arbodiensten of (zorg-) verzekeraars.

* Intake kosten gelden niet als u op dat moment al bij ons onder behandeling bent. ** Als u bij ons onder behandeling bent is de intake onderdeel van de behandeling, valt niet onder TheraFiT en is dus voor u kosteloos. *** Indienen van de TheraFiT kosten bij uw zorgverzekeraar is niet mogelijk! Indien uw zorgverzekeraar de kosten zal vergoeden, wat afhankelijk van uw klacht en ons behandelplan is, wordt er, conform de overeenkomst tussen ons centrum en uw zorgverzekeraar, door ons direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.