Segmentaal Therapie

Segmentaal therapie is de ‘moeder van de geneeswijzen’. Zowel Chinese geneeswijzen, Chiropraxie, Osteopathie, Manuele geneeskunde, bindweefselmassage als manuele therapie zijn (deels) gebaseerd op deze oer-kennis. Bijna in elke geneeswijze is bekend dat er relaties bestaan tussen verschillende organen, huidgebieden, gewrichten etc. Bekend zijn de meridianen, voetzoolreflex-zones, bindweefsel-zones, oor-acupunctuurpunten, Myofasciale triggerpoints en pijngebieden die behoren bij een orgaan zoals de linker arm bij hartklachten. In de moderne segmentaal therapie speelt de wervelkolom en de bijbehorende (mono-segmentale) spieren, zenuwen, huidgebieden, organen etc. een grote rol, met name doordat de gebieden relatief groot en sterk mono-segmentaal zijn, waardoor ook het therapeutisch effect groot is.

Zo kan een pijngebied (bijv. in hoofd of bovenarm) zijn oorsprong vinden in spieren (Myofasciale triggerpoints), organen (viscerale reflexen) huidgebieden etc. Sterker: de oorspronkelijke prikkel kan verdwenen zijn terwijl de pijn nog ‘rondzingt’ in hetzelfde segment. Nu het mooiste: o.a. via de spieren, huid, gewrichten (wervels), zijn deze pijnpunten te beïnvloeden. Zo kan met (bindweefsel) massage de huid, maar indirect hoofdpijn worden behandeld. Een ander voorbeeld: via een myofasciaal triggerpoint kunnen grotere pijngebieden of overbelaste spieren worden behandeld (bijv. voorkomend bij fibromyalgie). Vanuit de Chiropraxie, Osteopathie en manuele therapie is bekend dat een prikkel op een wervel, ook invloed (via het zenuwstelsel) heeft op organen, spierspanningen etc. Naast het biomechanische effect (mobiliseren wervel), speelt dus ook het neuro reflectoire element een belangrijke rol. Bekende klachtenbeelden zijn o.a.: rugpijn, whiplash, bekkenklachten, nek-schouderklachten, hoofdpijn, en vele andere ‘onbegrepen’ pijnen.

Een geheel nieuwe behandelwijze, maar volledig terug te voeren op de eeuwenoude kennis, is de behandeling met de D-Actor. Dit is een apparaat, toegepast door een manueeltherapeut, dat vlak naast de wervelkolom een ‘prikkel’ geeft, dat zowel via wervel, huid als spier, invloed heeft op corresponderende organen, spieren, zenuwen, bloedvaten, huid etc. Vele succevolle resultaten zijn gemeld bij: spastisch colon, post whiplash syndroom, hoofdpijn, uitstralingspijnen in arm of been, fibromyalgie en vele ‘onbekende’ chronische pijnklachten. Uiteraard hebben wij eerst een uitgebreid gesprek en onderzoek, waarna wij u een behandelplan kunnen voorleggen. De D-Actor is vrijwel altijd een aanvulling op de behandeling, waarbij vaak ook massage en manuele therapie een rol spelen. De D-Actor behandeling wordt niet (volledig) door de zorgverzekeraar vergoedt.

De segmentaal therapie kan bestaan uit behandeling met de D-Actor, (bindweefsel)massage, manuele therapie, (medical)taping en (rekkings-)oefeningen.

1. Wat is segmentaal therapie?

Segmentaal therapie is de ‘overkoepelende’ behandelmethode, waar o.a. ook de osteopathie, manuele geneeskunde, chiropraxie, vele (bindweefsel)massage technieken, oosterse geneeswijzen, shiatsu  en  manuele therapie (deels) op gebaseerd zijn. Bij elk van deze therapieën wordt een structuur behandeld waarbij naast de structuur zelf (lokaal), ook een andere structuur wordt beïnvloedt (segmentaal).

Voorbeelden:

Therapievorm:             Directe behandeling:            Segmentale beïnvloeding van:

Osteopathie Handmatig; verkleving lever Lever, gal, darmen, rugpijn, energie
Cranio-sacraal therapie Energieblokkade wervel Bindweefsel, zenuwstelsel, hoofdpijn
Chiropraxie Activator (mechan.): wervel Spierspanning, gewricht, hoofdpijn
Manuele geneeskunde wervelkolom Hoofdpijn, migraine
Meridiaan therapie Massage, acupressuur (Th8) Orgaan, bijv. lever (blaas18)
Acupunctuur Aanprikken punt (bijv.oor) Hoofdpijn, organen
Drukpunt massage Voetzoolreflexmassage Maag (organen), wervelkolom
Shiatsu (klassiek) (meridiaan) Wervelkolom Hoofdpijn, rugpijn, organen
Shiatsu (modern) (osteopathie) Wervelkolom Hoofdpijn, organen, rugpijn
Body Stress release Drukpunten wervelkolom Hoofdpijn, rugpijn, orgaanklachten
Bindweefselmassage Huidtechniek(massage) rug Hoofdpijn, organen
Triggerpoint therapie Spier (pijn)punten Spier, gewricht, hoofdpijn
Manuele therapie Bovenste borstwervels Vegetatief zenuwstelsel, hoofdpijn
(Medical) Taping Tapen van huid Spierpijn, hoofdpijn,
Segmentale massage Massage nek Zenuwstelsel, hoofdpijn
D-Actor Myofasciaal Triggerpoint, Spier, Zenuwstelsel, (hoofd)pijn
Reiki Handoplegging Energie, pijnen
Viscerale therapie Hand: organen, wervelkolom Organen bindweefsel
Autonomy Restoring Naald naast wervelkolom Segmentaal orgaan
Active Release Ther. Massage (Chiropraxie) Organen (verkleefde fascies)

(het zijn slechts voorbeelden, de therapieën omvatten veel meer dan een enkel dit voorbeeld)

We zien dus eigenlijk bij alle therapieën één overeenkomst: Met een prikkel wordt een orgaan, spier, fascie, doorbloeding of pijnpunt behandeld, waarbij de theoretische achtergronden aanzienlijk verschillen, maar zowel de plaats waar de prikkel wordt gegeven, als de soort prikkel sterk overeenkomen! In de praktijk blijkt het dus te werken, anders hadden al deze therapieën, soms eeuwenlang, geen bestaansrecht!

2. Wat zijn segmenten?

Een segment ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling. De wervelkolom ontwikkelt zich in segmenten en elk ‘schijfje’ heeft (via het zenuwstelsel) relaties met spieren, huid, organen etc. De segmenten zijn genummerd; in de halswervelkolom (cervicaal) van C0-C7, in de borstwervelkolom (Thoracaal) van Th1-Th12, de lage rug (lumbaal) van L1-L5 en het heiligbeen (Sacrum) van S1-S5.

Tijdens de verdere ontwikkeling van het embryo komen de organen, spieren, huidgebieden etc. verder uit elkaar te liggen, maar blijven wel met het segment ‘verbonden’. Zo is van elk segment de bijbehorende structuren zoals orgaan, huid, spier, gewricht etc. in kaart te brengen.

Een segment bestaat o.a. uit de volgende structuren:

 • Huid ( dermatoom); pijnlijk huidgebied
 • Spieren (myotoom); gespannen spieren, triggerpoints, myogelosen, krampen
 • Botten, kapsel, banden (sclerotoom); pijnlijk botvlies (periostitis), gewrichtspijn
 • Organen (viscerotoom); verstoorde orgaanfunctie, pijn rondom orgaan (fascie)
 • Zenuwweefsel (neurotoom); gevoelige zenuw (ischias, ‘carpaal tunnel’), tintelingen
 • Bloedvaten (angiotoom); slechte doorbloeding, pijnklachten door verstoord milieu

Vegetatieve relatie: Er zijn ook neuro-reflectoire relaties (via de sympathicus), waarbij een segmentale stoornis de functie van bijv. ogen, oor (oorsuizen), evenwichtsorgaan (duizeligheid) beïnvloeden. Aangezichtspijn, hoofdpijn etc. kunnen via deze weg ontstaan

Een verstoring in de ene structuur kan de anders structuur beïnvloeden, zowel qua functie als door het ontstaan van pijn, bijv. als teken van (beginnende) weefselschade (in dat segment).

Een voorbeeld: Een geprikkelde darm geeft via de zenuwen prikkels naar het ruggenmerg, waar de zenuwen naar de op dat segment (Th11-Th12) behorende huid, spieren en gewrichten (wervels) geprikkeld worden tot bijv. gespannen rugspieren, een geblokkeerde wervel of  en een gevoelig of slecht oppakbaar en verschuifbaar huidgebied. Door prikkeling van deze spier-, gewricht- en huidgebieden kunnen (bijv. door verzuring, een geblokkeerde wervel of pijnprikkels) via het sympatisch zenuwstelsel het bijbehorende orgaan weer prikkelen, de darm, wat kan leiden tot een verkramping van de darm, die toch al geprikkeld was. Deze reflex houdt dus de klachten (in orgaan, spieren, gewricht en huid) in stand. Een therapie op de wervel (manuele therapie), op de spier (rekken, oefenen, massage), op de huid (bindweefselmassage) of alle drie (D-Actor) kan de reflex onderbreken, waarbij ook het orgaan, de prikkelbare darm, zich zal herstellen. PS. Via parasympatische route kunnen organen ook op de segmenten S2-S4 projecteren (en hoog gelegen organen op C2-C4 en de hersenstam.  Prikkeling vanuit de hoogcervicale wervels, bijv. (somatisch) C1, projecteert sympatisch op Th1 en kan daar dus de segmentaal overeenkomende spieren en huidgebieden beinvloeden. Niet via reflexwegen, maar als ‘referred pain’kan pijn in bijv. een huidgebied waargenomen worden, terwijl de prikkel komt uit een segmentaal overeenkomende structuur, bijv. een orgaan, spier of gewricht. Een bekende referred pain die ontstaat door ischaemie van het hart (angina pectoris) is pijn die wordt waargenomen op hetzelfde segment t.w. Th2-4 (binnenzijde linker arm) of in de sympatisch overeenkomende segmenten C2-4 (nek, achterhoofd).

Opvallend is dat de gebieden C5-7 en L3-S1 geen orgaanprikkels ontvangen. Deze gebieden zijn wel ‘berucht’ vanwege de discopathieën (hernia’s), die ook tot zenuw(wortel)prikkeling, en daardoor uitstralende pijn en krachtsverlies kan leiden.

3. Welke ziektebeelden?

Een segmentale stoornis kan zeer veel verschillende soorten klachten geven. Enkele voorbeelden:

Een prikkel dat ontstaat in een orgaan kan via het zenuwstelsel doorgegeven worden (via het ruggenmerg) en kan vervolgens alle lichaamsdelen binnen het betreffende segment bereiken. Bijvoorbeeld een afwijking in de maag kan via zenuwvezels de segmenten Th6 tot en met Th8 verstoren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verhoogde spierspanning, verminderde doorbloeding van de huid, pijnlijke wervels, etc. binnen diezelfde segmenten. De combinatie van bijv. een slechte doorbloeding en hoge spierspanning kan bijv. leiden tot schouderklachten.

4. Welke diagnostische mogelijkheden?

We zien dus dat een segmentale stoornis vaak op meerdere plaatsen (in hetzelfde segment) tot uiting kan komen.

Daarom testen wij binnen de ‘verdachte’ segmenten;

 • de huid (verschuifbaarheid, oppakbaarheid, gevoeligheid, vochtigheid, roodheid, reactie op
 • prikkel) de spier (gevoeligheid, rekbaarheid, basisspanning, drukpunt/triggerpoint,
 • botten (drukpijn), gewrichten (stijfheid, stugheid kapsel), bandpijn, kapselbeperking
 • orgaan (functie van orgaan, evt. gevoeligheid)
 • zenuwen(gevoeligheid, rekpijn, drukpijn ook in het verloop van de zenuw)
 • doorbloeding (zie ook spieren, huid, orgaan, zenuw etc.)
 • vegetatief (hoofdpijn, duizeligheid, oog- en oorklachten, evenwichtsklachten etc.)

 5. Welke therapeutische mogelijkheden?

Het blijkt dat de therapeutische prikkel gegeven in zoveel mogelijk segmentaal overeenkomende structuren, het liefst dicht bij de wervelkolom gegeven (mono-segmentaal), de beste segmentale behandelresultaten opleveren. Een voorbeeld: Een segmentaal verstoorde spier (triggerpoint, vegetatief, doorbloeding, basisspanning, rekbaarheid, verzuring, myogelose etc.) kan segmentaal beïnvloedt worden door de huid, gewricht (wervel) en spiertjes vlak naast de wervelkolom in het bijbehorende segment te beïnvloeden. Dit kan met manuele therapie (accent op wervel), bindweefselmassage (accent op huid), drukpunt/massage (effect vooral op spier), of een combinatie daarvan, bijv. met de D-Actor (wervel, huid én spier!).

6. Kan mijn klacht met segmentaal therapie behandeld worden?

Als u al enige tijd een klacht heeft die niet spontaan verdwijnt, dan is er sprake van een herstel belemmerende factor. Het lichaam blijkt immers niet in staat het probleem zelf (snel) op te lossen. Deze herstel belemmerende factor kan een vastzittende wervel zijn, maar ook een segmentale stoornis. Een therapeut gespecialiseerd in segmentaal therapie, zal na een deskundig en uitgebreid onderzoek de behandelmogelijkheden met u bespreken. Vaak is dat een combinatie van behandelingen, zoals oefeningen, massage, D-Actor en/of manuele therapie.

Segmentaaltherapie wordt door onze zusterorganisatie KinetiQ.nl verzorgd. Waarom is KliniQ.nl anders? Omdat zij soms met meerdere behandelvormen achter elkaar werken, met de modernste apparatuur (High Frequency Echografie, Kleuren Doppler Echografie, Shock-Wave therapie, de D-Actor, de Spine-Check en vele andere geavanceerde apparatuur)  en de uitgebreide begeleiding (meerdere disciplines, personal coach etc.) werken. Daarom brengen zij u telkens na elke behandeling de kosten in rekening, zoals na bespreking van het behandelplan met u wordt doorgenomen.